Przetargi

Nazwa Termin składania ofert Rodzaj zamówienia: Wartość zamówienia

Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie.

Roboty budowlane Zamówienia powyżej 130 000 złotych

Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Osie.

Dostawy Zamówienia powyżej 130 000 złotych

Budowa skateparku , modernizacja placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Osie”.

Roboty budowlane Zamówienia powyżej 130 000 złotych

Budowa centrum integracji społecznej i kulturalnej w sołectwie Łążek.

Roboty budowlane Zamówienia powyżej 130 000 złotych

Budowa skateparku , modernizacja placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Osie.

Roboty budowlane Zamówienia powyżej 130 000 złotych

Budowa chodników, ciągów pieszych, deptaków na terenie miejscowości Osie celem poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Roboty budowlane Zamówienia powyżej 130 000 złotych

Budowa drogi gminnej - ul. Akacjowa w Tleniu.

Roboty budowlane Zamówienia powyżej 130 000 złotych

Budowa placów zabaw na terenie Gminy Osie.

Roboty budowlane Zamówienia powyżej 130 000 złotych

Budowa drogi gminnej - ul. Modrzewiowa w Tleniu.

Roboty budowlane Zamówienia powyżej 130 000 złotych

Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osie w latach 2023-2027.

Usługi