Strategia Rozwoju Gminy Osie na lata 2015-2022

Uchwała nr XI/80/16 Rady Gminy Osie z dnia 9 marca 2016

Uchwała nr XI/80/16
Rady Gminy Osie
z dnia 9 marca 2016

w sprawie strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Osie na lata 2015 -2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890), w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

Ostatnia aktualizacja
27/04/2022
Liczba wyświetleń

168

Autor
admin