BUDŻET na 2022 rok

>>> BUDŻET na 2022 rok >>>

Uchwała Nr XXVI/200/21 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na rok 2022

Uchwała Nr 16/Kd/2022 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osie na lata 2022-2026.

Uchwała Nr 14/D/2022 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego
w uchwale budżetowej Gminy Osie na 2022 r.

 

Uchwała Nr 12/P/2021 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Osie na  2022 r.

Uchwała Nr 12/WPF/2021 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2021 r.  w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osie na lata 2022-2026.

Uchwała Nr 12/Dpr/2021 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Osie na 2022 r.

Ostatnia aktualizacja
08/12/2022
Liczba wyświetleń

70

Autor
porozynskil