Regulamin organizacyjny

ZARZĄDZENIE Nr  345 /23
WÓJTA   GMINY  OSIE

z dnia 16 lutego  2023 r.


w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Osie

     
        Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zarządza się, co następuje:

 

 

 

Ostatnia aktualizacja
22/02/2023
Liczba wyświetleń

187

Autor
e-jankowska