Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Osie.

Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wartość zamówienia
Zamówienia powyżej 130 000 złotych
Termin złożenia oferty
Termin otwarcia ofert

Gmina Osie informuje wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu podstawowego pn.Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Osie, że wszystkie dokumenty związane z postępowaniem przetargowym oraz komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert odbywa się przy użyciu platformy: https://osie.ezamawiajacy.pl

Link do postępowania: https://osie.ezamawiajacy.pl/pn/osie/demand/notice/public/130519/details

Ostatnia aktualizacja
23/05/2024
Autor
porozynskil