Budowa skateparku , modernizacja placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Osie”.

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wartość zamówienia
Zamówienia powyżej 130 000 złotych
Termin złożenia oferty
Termin otwarcia ofert

Gmina Osie informuje wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu podstawowego pn. Budowa skateparku , modernizacja placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Osie,że wszystkie dokumenty związane z postępowaniem przetargowym oraz komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert odbywa się przy użyciu platformy: https://osie.ezamawiajacy.pl

Link do postępowania: https://osie.ezamawiajacy.pl/pn/osie/demand/notice/public/128926/details

Ostatnia aktualizacja
08/05/2024
Autor
porozynskil