Budowa centrum integracji społecznej i kulturalnej w sołectwie Łążek.

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wartość zamówienia
Zamówienia powyżej 130 000 złotych
Termin złożenia oferty
Termin otwarcia ofert

Gmina Osie informuje wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu podstawowego pn. Budowa centrum integracji społecznej i kulturalnej w sołectwie Łążek, że wszystkie dokumenty związane z postępowaniem przetargowym oraz komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert odbywa się przy użyciu platformy: https://osie.ezamawiajacy.pl

Link do postępowania: https://osie.ezamawiajacy.pl/pn/osie/demand/notice/public/128263/details

 

Ostatnia aktualizacja
26/04/2024
Autor
porozynskil