Budowa chodników, ciągów pieszych, deptaków na terenie miejscowości Osie celem poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wartość zamówienia
Zamówienia powyżej 130 000 złotych
Termin złożenia oferty
Termin otwarcia ofert

Gmina Osie informuje wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu podstawowego pn. Budowa chodników, ciągów pieszych, deptaków na terenie miejscowości Osie celem poprawy bezpieczeństwa pieszych., że wszystkie dokumenty związane z postępowaniem przetargowym oraz komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert odbywa się przy użyciu platformy: https://osie.ezamawiajacy.pl

Link do postępowania: https://osie.ezamawiajacy.pl/pn/osie/demand/notice/public/118232/details

Ostatnia aktualizacja
05/01/2024
Autor
porozynskil