Historia zmian dla Dane kontaktowe pracowników Urzędu Gminy Osie zajmujących się obsługą wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Wersja Operations
21/08/2023 - 14:23 przez porozynskil

Bieżąca wersja