ZARZĄDZENIE NR 198/21 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu

Kategoria

ZARZĄDZENIE NR 198/21

WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w  2021 roku.

            Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz w związku z § 13 ust. 1 Uchwały Nr XVI/163/20 Rady Gminy Osie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2021 rok, zarządza się co następuje:

 

Do pobrania:

Ostatnia aktualizacja
04/08/2021
Autor
trokaj