ZARZĄDZENIE NR 459/24 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Kategoria

w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Osie oraz przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż tego środka


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) zarządzam, co następuje:

 

Ostatnia aktualizacja
19/04/2024
Autor
trokaj
Liczba wyświetleń

26