Zarządzenie Nr 458/24 Wójta Gminy Osie z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Kategoria

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowa skateparku , modernizacja placu zabaw i siłowni plenerowej
w m. Osie”.

         Na podstawie art. 53 – 56 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r poz. 1605 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp zarządza się co następuje :

 

 

 

Ostatnia aktualizacja
19/04/2024
Autor
trokaj
Liczba wyświetleń

18