Uprzejmie informuję, że w dniu 26 kwietnia 2024 r. o godz. 15.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Osie.

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 kwietnia 2024 r. o godz. 15.30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy  Osie.


Porządek  obrad sesji:

1.    Otwarcie sesji
2.    Stwierdzenie quorum
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4.    Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5.    Informacja Wójta Gminy Osie
6.    Podjęcie uchwał w sprawach:
   a)    dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2024 rok;
   b)    zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2024-2028;
   c)    udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Torunia na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Toruniu w 2024 r.;
   d)    udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
   e)    zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Piaseczno”;
   f)    wyrażenia zgody na  sprzedaż udziału w  nieruchomości gruntowej oraz udzielenie bonifikaty.
7.    Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Osie za rok 2023 
8.    Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu za rok 2023
9. Wolne wnioski i dyskusja
10. Zakończenie obrad.      

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski                  
 

Ostatnia aktualizacja
19/04/2024
Autor
wisniewskam
Liczba wyświetleń

13