UCHWAŁA NR XLV/356/24 RADY GMINY OSIE z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w     sprawie przyjęcia oceny     zasobów     pomocy     społecznej     Gminy Osie za 2023 rok


 
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 535, 1693,1938 i 2760)

Ostatnia aktualizacja
30/04/2024
Autor
wisniewskam
Liczba wyświetleń

17