UCHWAŁA NR XLV/355/24 RADY GMINY OSIE z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż udziału w  nieruchomości gruntowej 


       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 37 ust. 2 pkt  9 oraz art. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029 ) 

Ostatnia aktualizacja
30/04/2024
Autor
wisniewskam
Liczba wyświetleń

15