UCHWAŁA NR XLV/354/24 RADY GMINY OSIE z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Piaseczno”

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia  16 kwietnia 2004 roku  o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890)

 

Ostatnia aktualizacja
30/04/2024
Autor
wisniewskam
Liczba wyświetleń

12