UCHWAŁA NR XLV/353/24 RADY GMINY OSIE z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego


      Na podstawie art. 10 ust.2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872)

Ostatnia aktualizacja
30/04/2024
Autor
wisniewskam
Liczba wyświetleń

11