UCHWAŁA NR XLV/351/24 RADY GMINY OSIE z dnia 26 kwietnia 2024 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2024-2028


      Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232)

Ostatnia aktualizacja
30/04/2024
Autor
wisniewskam
Liczba wyświetleń

2