UCHWAŁA NR XLV/350/24 RADY GMINY OSIE z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2024 rok

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237,art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 98 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232)

 

Ostatnia aktualizacja
30/04/2024
Autor
wisniewskam
Liczba wyświetleń

13