UCHWAŁA NR XLIV/347/24 RADY GMINY OSIE z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały numer XLI/315/23 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku


     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70)

Dokument
Ostatnia aktualizacja
03/04/2024
Autor
wisniewskam
Liczba wyświetleń

10