Obwieszczenie Wójta Gminy Osie z dnia 19 marca 2024r.

Kategoria

Osie, dnia 19.03.2024r.

Obwieszczenie

Na podstawie § 3 ust. 5  załącznika do Uchwały Nr XLIII/340/24 Rady Gminy Osie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Osie

Wójt Gminy Osie

podaje do publicznej wiadomości informację o złożonym poprawnie pod względem formalnym wniosku z dnia 16.03.2024 r. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Osiu o przyznanie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Osie na zadanie pn. „Remont kościoła i cmentarza parafialnego w Osiu”.

Do podania do publicznej wiadomości:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Osie
  2. Strona internetowa BIP Gminy Osie
Załączniki
Ostatnia aktualizacja
20/03/2024
Autor
porozynskil
Liczba wyświetleń

33