Ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 04.03.2022 r.

Kategoria

Ogłoszenie

Starosty Świeckiego

Działając na podstawie art. 10 S 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 8 oraz art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 z późn. zm. )

zawiadamiam,

że zebrany został materiał dowodowy, stanowiący podstawę wydania decyzji ustalającej odszkodowanie za udział wynoszący 5/32 części w prawie do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym , nabytej na własność gminy Osie, położonej w obrębie ewidencyjnym Osie jednostce ewidencyjnej Osie, gmina Osie, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działki numer: 25/7 o pow. 0.0442 ha, 26/2 0 pow. 0.0742 ha, 31/3 0 pow. 0.1585 ha, 31/1 0 pow. 0.0024 ha i 30/3 o pow. 0.3205 ha.

 

Załączniki
Ostatnia aktualizacja
14/03/2022
Autor
porozynskil
Liczba wyświetleń

33