ZARZĄDZENIE Nr 5/24 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 22 maja 2024 r.

Kategoria

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Budowa skateparku , modernizacja placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Osie”.

 

         Na podstawie art. 53 – 56 ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720)  zarządza się co następuje :

 

Załączniki
Ostatnia aktualizacja
22/05/2024
Autor
nowaka
Liczba wyświetleń

21