Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/24 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 22 maja 2024 r.

Kategoria

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
                

             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) i  art. 67 ust. 2 pkt  2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r.  poz. 344 ze zm. )  zarządza się, co następuje:

Załączniki
Ostatnia aktualizacja
22/05/2024
Autor
nowaka
Liczba wyświetleń

17