ZARZĄDZENIE NR 463/24 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Osie

                  Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) zarządzam, co następuje:

Załączniki
Ostatnia aktualizacja
30/04/2024
Autor
nowaka
Liczba wyświetleń

23