ZARZĄDZENIE NR 360/23 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Osie

                  Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414, z 2023 r. poz. 412, 497 i 658) zarządzam, co następuje:

 

Ostatnia aktualizacja
28/04/2023
Autor
trokaj
Liczba wyświetleń

18