Obwieszczenie Wójta Gminy Osie z dnia 31.05.2022

Wójt Gminy Osie obwieszcza o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie drogi gminnej – Osiedle Leśne w Łążku, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 38/6, 38/8, 107, 116/3, 119/3, 121, 122/1, 122/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Łążek, gm. Osie
Ostatnia aktualizacja
31/05/2022
Autor
porozynskil
Liczba wyświetleń

19