OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 3 lutego 2022 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z aft. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 3 lutego 2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał, dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, decyzję Nr 6/2022 znak: WIR.II.746.1.54.2021.ML, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na budowie wewnętrznej linii zasilającej w ramach realizacji obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R 10859 L215_Osie_004 dla modernizacji linii kolejowej nr 215 na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w ramach NPW ERTMS na działkach nr ewid. 108 i 109 arkusz nr 5 oraz nr ewid. 307/1 arkusz nr 3, obręb 0007 Osie, gmina Osie.

 

Załączniki
Ostatnia aktualizacja
08/03/2022
Autor
porozynskil
Liczba wyświetleń

27