Obwieszczenie Wójta Gminy Osie z dnia 16.12.2021

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

Wójt Gminy Osie

obwieszcza o wszczęciu postępowania

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie siedziby Posterunku Policji w Osiu wraz ze strunobetonowym masztemantenowym oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji na działce, o nr ewid. 348, położonej przy ulicy Dworcowej w obrębie ewidencyjnym Osie, gm. Osie

Załączniki
Ostatnia aktualizacja
20/12/2021
Autor
porozynskil
Liczba wyświetleń

28