Obwieszczenie Wójta Gminy Osie z dnia 28.03.2022

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

 

Wójt Gminy Osie

obwieszcza o wszczęciu postępowania

 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie wewnętrznej linii zasilającej wraz ze złączem energetycznym dla obsługi obiektu radiokomunikacyjnego 10859_L215_Osie_004 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 444 i 129/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Osie, gm. Osie,

Ostatnia aktualizacja
29/03/2022
Autor
porozynskil
Liczba wyświetleń

61