Zawiadomienie RDOŚ z dnia 7.01.2019r. o przedłużeniu terminu - Starnie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.). zawiadamia, że załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami oraz budową przepompowni ścieków z jej zasilaniem energetycznym oraz rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Starnie. gmina Osie", realizowanego w obszarze i zakresie określonym przez Wnioskodawcę, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.

Pobierz treść obwieszczenia >>> (276kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marek Lejk (7 stycznia 2019)
Opublikował: Marek Lejk (7 stycznia 2019, 15:05:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 246