Budżet

Uchwała Nr 19/Kd/2020 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osie na lata 2020-2025 (125kB) pdf

Uchwała Nr 14/D/2020 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Osie na 2020 r. (95kB) pdf

>>> Budżet na 2020 rok (954kB) pdf
--------------------------------------------------
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osie. (95kB) pdf

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionegow uchwale budżetowej Gminy Osie na 2019 rok. (95kB) pdf

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie 2019-2023 (102kB) pdf

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Osie na 2019 rok. (114kB) pdf

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w spr. opinii możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Osie na 2019 rok. (94kB) pdf

>>> BUDŻET na 2019 rok (1806kB) pdf
_____________________________________________________________________________

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy (131kB) pdf

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie. (104kB) pdf

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Osie na 2018 rok. (117kB) pdf

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w spr. opinii możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Osie na 2018 rok. (99kB) pdf

>>> BUDŻET na 2018 rok (6508kB) pdf
-----------------------------------------------

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z infomacją o stanie mienia Gminy (1561kB) pdf

Opinia o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Osie na 2017 rok (821kB) pdf

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osie (655kB) pdf

>>> BUDŻET NA ROK 2017 (2303kB) pdf


opinia o możliwości finansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budzetowej Gminy Osie na 2017 rok (622kB) pdf

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Osie na 2017 rok (1380kB) pdf


>>> BUDŻET NA ROK 2016 (2263kB) pdf


----------------------------------------------------
>>> BUDŻET NA ROK 2015 (2865kB) pdf

----------------------------------------------------
>>> BUDŻET NA ROK 2014 (3014kB) pdf

----------------------------------------------------
>>> BUDŻET NA ROK 2013 (2979kB) pdf

----------------------------------------------------
>>> BUDŻET NA ROK 2012

----------------------------------------------------
>>> BUDŻET NA ROK 2011

----------------------------------------------------
>>> BUDŻET NA ROK 2010

-----------------------------------------------------
>>> BUDŻET NA ROK 2009

-----------------------------------------------------
>>>
BUDŻET NA ROK 2008

-----------------------------------------------------

Zmiany do Budżetu Gminy na 2007 rok
Uchwała Nr V/28/07 więcej >>>

-----------------------------------------------------
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osie za 2006 r.

Zarządzenie Nr 11/07 Wójta Gminy Osie z dnia 20 marca 2007 r.
-----------------------------------------------------
>>> BUDŻET NA ROK 2007

-----------------------------------------------------

>>> BUDŻET NA ROK 2006

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (14 marca 2006)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (14 marca 2006, 07:54:25)

Ostatnia zmiana: Joanna Troka (29 stycznia 2020, 12:30:56)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13637