Petycja z dnia 09.04.2019 r.

PETYCJA w zakresie zmiany przepisów prawa

Działając w imieniu własnym, na zasadzie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, składam niniejszą petycję w interesie publicznym, który dotyczy reformy Wymiaru Sprawiedliwości i innych ważnych kwestii społecznych. W załączeniu przedkładam wykaz przepisów, które należy znowelizować i problemów, które należy prawnie uregulować. W tym miejscu wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej moich  danych osobowych.

Adwokat Renata Sutor
ul. Rynek 8b
34-700 Rabka-Zdrój
tel. 575-364-664
e-mail: adwokatsutor@gmail.com

Petycja z postulatami została skierowana do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

metryczka


Wytworzył: Marek Lejk (12 czerwca 2019)
Opublikował: Marek Lejk (12 czerwca 2019, 15:07:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65