Petycje

Petycje

Petycja z dnia 3 sierpnia 2020 r.

Petycja w zakresie zakupu środków do dezynfekcji rąk. [...]

Petycja z dnia 2.04.2020

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego [...]

Petycja z dnia 06.12.2019

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego [...]

Petycja z dnia 28.11.2019

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego [...]

Petycja z dnia 27.11.2019

Petycja w zakresie dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polskiwedług zaleceń Rozalii Celakównej [...]

Petycja z dnia 15.09.2019

Petycja w zakresie płatności bezgotówkowej [...]

Petycja z dnia 20.09.2019 r.

Petycja w zakresie opracowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programu wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym. [...]

Petycja z dnia 22.05.2019 r.

Petycja w kontekście alarmujących informacji dotyczących kosztów ponoszonych przez Urzędy w usługach telekomunikacyjnych. [...]

Petycja z dnia 28.05.2019 r.

Petycja w zakresie "Zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie [...]

Petycja z dnia 16.04.2019 r.

Petycja w kontekście alarmujących informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza w niektórych gminach. [...]

Petycja z dnia 09.04.2019 r.

PETYCJA w zakresie zmiany przepisów prawaDziałając w imieniu własnym, na zasadzie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, składam niniejszą petycję w interesie publicznym, który dotyczy reformy Wymiaru Sprawiedliwości i [...]

metryczka