Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie

Osie, dnia 07 stycznia 2016 r.OGŁOSZENIE
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie
na realizację zadania publicznego
„Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo”


W dniu 07 stycznia 2016 r. do Urzędu Gminy Osie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.):

„Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo” .

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, zamieszcza się ofertę:

1.    W Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.osie.pl

2.    Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie
 
3.    Na stronie internetowej www.osie.pl w zakładce konkursy

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.) każdy możne w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.                                                                                    Wójt Gminy Osie
                                                               (-) Michał Grabski


Do pobrania:
Oferta realizacji zadania publicznego pobierz>>> (5206kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Nowak Agnieszka (7 stycznia 2016)
Opublikował: Agnieszka Nowak (7 stycznia 2016, 13:11:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 299