Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dnia 20.01.2014r.

Osie, dnia 20 stycznia 2014 r.

OGŁOSZENIE
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie
na realizację zadania publicznego
„Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo”

W dniu 17 stycznia 2014 r. do Urzędu Gminy Osie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 , Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) „Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, zamieszcza się ofertę:
1.    W Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.osie.pl
2.    Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie  
3.    Na stronie internetowej www.osie.pl w zakładce konkursy

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) każdy możne w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski       

Oferta do pobrania POBIERZ >>> (828kB) pdf                                                   metryczka


Wytworzył: Tadeusz Arczyński (20 stycznia 2014)
Opublikował: Marek Lejk (20 stycznia 2014, 14:42:15)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (20 stycznia 2014, 14:50:24)
Zmieniono: poprawa literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1178