Konkursy

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora: 1) Przedszkola Publicznego w Osiu 2) Szkoły Podstawowej w Osiu 3) Szkoły Podstawowej w Wierzchach

Osie, dnia 9 marca 2017 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE WÓJT GMINY OSIE86-150 Osie, ul. Dworcowa 6 OGŁASZA KONKURSNA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA: 1. Przedszkola Publicznego w Osiu, ul. Dworcowa 4, 86-150 Osie2. Szkoły Podstawowej w Osiu, ul. [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR  164/17 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 16  lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR  162/17 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2017 r. [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2017 r.

WÓJT   GMINY   OSIE 86-150  OSIE UL.   DWORCOWA 6 Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z [...]

OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie 01.2017

Osie, dnia 19 stycznia 2017 r. OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego „Wypoczynek dzieci i młodzieży” W dniu 16 stycznia 2017 [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2017 r.

WÓJT GMINY OSIE 86-150 OSIE ul. DWORCOWA 6 Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817), uchwała Nr XV/118/16 [...]

Ogłoszenie o wynikach otwartego naboru partnerów

Ogłoszenie o wynikach otwartego naboru partnerów   do wspólnej realizacji projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04.048/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa [...]

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPKP.09.02.01-IZ.00- 04.048/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego [...]

OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie

Osie, dnia 20 czerwiec 2016 r. OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego: „ Sportowe wakacje w Pruskich - letnie zajęcia sportowe i [...]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Osie, dnia 29 kwietnia 2016 r. OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na realizację zadania publicznego „ Poprawa bezpieczeństwa na otwartych wodach ” W dniu 25 [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR  109/16 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR  105/16 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 03 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2016 r. Na podstawie art. [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2016 r.

WÓJT   GMINY   OSIE 86-150  OSIE UL.   DWORCOWA 6 Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2016 r.

WÓJT   GMINY   OSIE 86-150  OSIE ul.   DWORCOWA 6 Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z [...]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie

Osie, dnia 07 stycznia 2016 r. OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego „Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i [...]

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY.

Osie, dnia 23 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego „Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i [...]

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY

Osie, dnia 8 maja 2015 r. OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na realizację zadania publicznego „ Poprawa bezpieczeństwa na otwartych wodach ” W dniu 5 [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR  19 /15 WÓJTA GMINY OSIE  z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR  15 /15 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2015 r. Na podstawie art. [...]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Osie, dnia 30 stycznia 2015 r. OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego „Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i [...]

Konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2015 r.

WÓJT   GMINY   OSIE 86-150  OSIE UL.   DWORCOWA 6               Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 [...]

Ogłoszenie o konkursie na wsparcie zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku

WÓJT   GMINY   OSIE 86-150  OSIE ul.   DWORCOWA 6             Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o [...]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach

Osie, dnia 10 czerwca 2014 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE WÓJT GMINY OSIE86-150 Osie, ul. Dworcowa 6 OGŁASZA KONKURSNA STANOWISKO DYREKTORA: - Szkoły Podstawowej w Brzezinach, 86-150 Osie, Brzeziny 40 A I. WSKAZANIE WYMAGAŃ WOBEC KANDYDATA Do [...]

ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR  225 /14 WÓJTA GMINY OSIE  z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR  221/14 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2014 r. [...]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dnia 20.01.2014r.

Osie, dnia 20 stycznia 2014 r. OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego „Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo” [...]

Konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2014 roku (Osie, dnia 17.01.2014 r.)

Wójt Gminy Osie ogłasza konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2014 r. WÓJT   GMINY   OSIE 86-150  OSIE UL.   DWORCOWA 6 Na  podstawie [...]

Wójt Gminy Osie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2014 r.

WÓJT   GMINY   OSIE 86-150  OSIE ul.   DWORCOWA 6 Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr [...]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na realizacje zadania publicznego "Ratownictwo i ochrona ludności"

Osie, dnia 21 maja 2013 r. OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na realizację zadania publicznego „Ratownictwo i ochrona ludności” W dniu 21 maja 2013 r. do [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR  152 /13 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu  i [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2013 roku w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie

WÓJT   GMINY   OSIE 86-150  OSIE UL.   DWORCOWA 6 Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR  146 /13 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2013 r. Na [...]

OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego „Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo”

Osie, dnia 14 stycznia 2013 r. OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego „Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo” [...]

Informacja

INFORMACJA Wójt Gminy Osie informuje, że anuluje ofertę złożoną dnia 8 stycznia 2013 r. na realizację zadania publicznego „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” przez [...]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizacje zadania publicznego "Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym"

Osie, dnia 9 stycznia 2013 r. OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego pt. „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży [...]

Ogłoszenie o konkursie na wsparcie zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w roku 2013

Wójt Gminy Osie ogłasza konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy  Osie w 2013 r. WÓJT   GMINY   OSIE 86-150  OSIE ul.   DWORCOWA 6 Na  [...]

Ogłoszenie o ofercie dot. bezpieczeństwa na wodach

Osie, dnia 22. 05. 2012 r. O G Ł O S Z E N I E w sprawie przedstawienia oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego Na podstawie Art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, [...]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu

Osie, dnia 18.05.2012 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE   WÓJT   GMINY  OSIE 86-150 Osie, ul. Dworcowa 6 OGŁASZA KONKURS  NA STANOWISKO DYREKTORA: - Zespołu Szkół w Osiu, 86-150 Osie, ul. Szkolna 8 , dla którego organem [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w sferze: „ Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej i rekreacji w gminie Osie„

ZARZĄDZENIE  NR 84 /12 WÓJTA  GMINY  OSIE z dnia  18  kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań  publicznych w sferze: [...]

Ogłoszenie o konkursie na wsparcie zadań publicznych w roku 2012

Wójt Gminy Osie ogłasza konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej i rekreacji w gminie [...]

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2012 r.

     ZARZĄDZENIE    NR 73  / 12       WÓJTA  GMINY   OSIE         z dnia  23  stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia [...]

Konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2012 r.

Wójt Gminy Osie ogłasza otwarty konkurs ofert na  wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy  Osie w 2012 r. WÓJT   GMINY   OSIE 86-150  OSIE ul.   DWORCOWA 6 [...]

Ogłoszenie w sprawie przedstawienia oferty na powierzenie realizacji zadania

Osie, dnia 25.05.2011 r. Ogłoszenie w sprawie przedstawienia oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego                Na podstawie Art. 19a  ustawy o [...]

Wyniki konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej i rekreacji w gminie Osie

  ZARZĄDZENIE    NR 20  / 11    WÓJTA  GMINY   OSIE     z dnia  4  maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania [...]

Konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2011 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i rekreacji w gminie Osie

WÓJT   GMINY   OSIE86-150  OSIEUL.   DWORCOWA 6 Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z [...]

Wynik konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2011 r.

 ZARZĄDZENIE    NR 10  / 11WÓJTA  GMINY   OSIEz dnia  25  styczeń 2011 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań  publicznych   [...]

Konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2011 r.

Wójt Gminy Osie ogłasza otwarty konkurs ofert na  wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy  Osie w 2011 r. WÓJT   GMINY   OSIE86-150  OSIEUL.   DWORCOWA 6 [...]

Informacja o unieważnieniu konkursu

                                         &n [...]

Wyniki konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w 2010 roku w gminie Osie w zakresie propagowania i rozwijania kultury fizycznej i rekreacji

ZARZĄDZENIE    NR 199  / 2010WÓJTA  GMINY   OSIE    z dnia  31  maja 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia  konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w 2010 roku w gminie Osie [...]

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań z zakresu profilaktyki i rowiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Nazwa zadania:  Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.     Rodzaj zadania : organizacja wypoczynku letniego poza terenem gminy Osie dla dzieci i młodzieży szkół [...]

Konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w 2010 roku w gminie Osie w zakresie propagowania i rozwijania kultury fizycznej i rekreacji

WÓJT GMINY OSIE86-150 Osie, ul. Dworcowa 6 ogłasza na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz.873 oraz  z  2004r. Nr 64, poz.593, Nr [...]

Wyniki konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w 2010 roku w gminie Osie w zakresie poprawy bezpieczeństwa na otwartych wodach

ZARZĄDZENIE    NR   187/10WÓJTA  GMINY   OSIEz dnia 1 marca  2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie  zadania publicznego w 2010 roku   w gminie [...]

Wyniki konkursu- sport

ZARZĄDZENIE    NR   182/10 WÓJTA  GMINY   OSIE z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia  konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Osie [...]

OTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W 2010 R. W GMINIE OSIE W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA OTWARTYCH WODACH

WÓJT GMINY OSIE86-150 Osie, ul. Dworcowa 6 na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 oraz  z  2004r. Nr 64, poz.593, Nr [...]

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Osie w 2010 roku

                                         &nbs [...]

Konkurs na Realizację zadania publicznego w zakresie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Nazwa zadania:  Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.     Rodzaj zadania : organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z [...]

Konkurs na realizację zadania publicznego w 2009

Osie 09.01.2009 r. WÓJT GMINY OSIE86-150 Osie, ul. Dworcowa 6 ogłasza na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku [...]

Wyniki II konkursu - sport

ZARZĄDZENIE NR 97/08WÓJTA GMINY OSIEz dnia 10 października 2008 r. w sprawie rozstrzygnięcia dodatkowego II konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku [...]

II Konkurs na realizację zadania publicznego w 2008

WÓJT GMINY OSIE86-150 Osie, ul. Dworcowa 6 ogłasza na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz.873 oraz z 2004r. Nr 64, poz.593, Nr 116, [...]

Wyniki konkursu - sport

ZARZĄDZENIE NR 73/08 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność [...]

Konkurs na realizację zadania publicznego w 2008

Nazwa zadania: Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Rodzaj zadania : organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu [...]

Ogłoszenie o konkurskie - sport

Osie 30.04.2008 r. WÓJT GMINY OSIE86-150 Osie, ul. Dworcowa 6 ogłasza na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 oraz z 2004r. Nr 64, [...]

Ogłoszenie o konkurskie

WÓJT GMINY OSIE ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: 1. Przedszkola Publicznego w Osiu, ul. Dworcowa 4, 86-150 Osie 2. Zespołu Szkół w Osiu, ul. Szkolna 8, 86 150 Osie, 3. Szkoły Podstawowej w Wierzchach , 86–150 Osie [...]

Konkurs na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Osieogłasza otwarty konkurs na:Realizację zadania publicznego w zakresie działań z zakresu profilaktykii rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Nazwa zadania: Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania [...]

Konkursy

Konkursy Gminy Osie znajdują się również na [...]

propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Osie 27.12.2007 WÓJT GMINY OSIEogłasza Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 oraz  z  2004r. Nr 64, poz.593, Nr [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij