Zarządzenie nr 147/20Wójta Gminy Osiez dnia 30 października 2020w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2020 r.

Zarządzenie nr 147/20
Wójta Gminy Osie
z dnia 30 października 2020


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2020 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), art. 15zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) oraz §  12 pkt 2 Uchwały Nr X/69/19 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2019 r. zarządzam, co następuje:

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 147/20 pobierz>>>> (674kB) pdf

metryczka


Opublikował: Łukasz Porożyński (9 listopada 2020, 14:14:42)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Osie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76