Zarządzenie nr 142/20Wójta Gminy Osiez dnia 7 października 2020w sprawie zatwierdzenia organizacji ruchu na ulicy Dworzec w miejscowości Osie

Zarządzenie nr 142/20
Wójta Gminy Osie
z dnia 7 października 2020


w sprawie zatwierdzenia organizacji ruchu na ulicy Dworzec w miejscowości Osie

    Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506) w związku z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2068 ze zm.) w związku z art. 10 ust 7 i 10a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) § 2 ust. 2, § 3 ust. 1 a pkt 3 i 4, § 6 ust. 1 oraz § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a i ust. 7 Rozporządzenia z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784)  zarządzam, co następuje:Do pobrania:
Zarządzenie Nr 142/20 pobierz >>> (1861kB) pdf

metryczka


Opublikował: Joanna Troka (8 października 2020, 08:45:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 53