Zarządzenie nr 104/20Wójta Gminy Osiez dnia 27 kwietnia 2020w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach

Zarządzenie nr 104/20
Wójta Gminy Osie
z dnia 27 kwietnia 2020


w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. 2020 r. poz. 713 ), art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1680,1681, 1818,2197, 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) zarządzam, co następuje:


Do pobrania:
Zarządzenie Nr 104/20 pobierz >>> (172kB) pdf

metryczka


Opublikował: Joanna Troka (27 kwietnia 2020, 14:30:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76