Zarządzenie nr 98/20Wójta Gminy Osiez dnia 9 marca 2020w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane Elektronicznej Platformy Usługi Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy Osie

Zarządzenie nr 98/20
Wójta Gminy Osie
z dnia 9 marca 2020


w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane Elektronicznej Platformy Usługi Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy Osie

        Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.) i art.20c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346), w związku z § 14 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1760 oraz z 2019 r. poz. 430) oraz §3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników (Dz.U. z 2016 r. poz. 1627) zarządza się, co następuje:


Do pobrania:
Zarządzenie Nr 98/20 pobierz >>> (135kB) pdf
Załącznik do zarządzenia pobierz >>> (426kB) pdf

metryczka


Opublikował: Joanna Troka (11 marca 2020, 14:31:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 85