Zarządzenie nr 96/20Wójta Gminy Osiez dnia 3 marca 2020w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2020 roku

Zarządzenie nr 96/20
Wójta Gminy Osie
z dnia 3 marca 2020


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2020 roku

        Na podstawie art. 15 ust. 2 h i 2 j Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019  poz. 688 i 1570) zarządza się, co następuje:


Do pobrania:
Zarządzenie Nr 96/20 pobierz >>> (217kB) pdf

metryczka


Opublikował: Joanna Troka (3 marca 2020, 10:57:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66