Zarządzenie nr 6/18Wójta Gminy Osiez dnia 20 grudnia 2018w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 6/18
Wójta Gminy Osie
z dnia 20 grudnia 2018


w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

     Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.  z 2018 r. poz. 395, 398, 650,1629) oraz § 13 instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 134/07 Wójta Gminy Osie z dnia 28 marca 2007 r. zarządza, co następuje:

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 6/18 pobierz >>> (255kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Nowak (2 stycznia 2019, 10:32:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65