Zarządzenie nr 285/18Wójta Gminy Osiez dnia 28 września 2018w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 285/18
Wójta Gminy Osie
z dnia 28 września 2018


w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

      Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 9a ust.2,3,4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390) oraz §2 pkt 1 ust.2 uchwały Nr VIII/52/11 Rady Gminy Osie z dnia 4 października 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i funkcjonowania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. z 2011 r. Nr 257, poz. 2520) zarządzam co następuje:

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 285/18 pobierz >>> (269kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Nowak (5 października 2018, 10:41:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 72