Zarządzenie nr 281/18Wójta Gminy Osiez dnia 18 września 2018w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 281/18
Wójta Gminy Osie
z dnia 18 września 2018


w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2019 rok

      Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077) oraz na podstawie uchwały Nr XXIII/166/13 Rady Gminy Osie z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Osie zarządzam, co następuje:

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 281/18 pobierz >>> (979kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Nowak (20 września 2018, 08:13:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89