Zarządzenie nr 274/18Wójta Gminy Osiez dnia 20 sierpnia 2018w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zarządzenie nr 274/18
Wójta Gminy Osie
z dnia 20 sierpnia 2018


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

     Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 754,1000 i 1349 ) w zw. z  rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Dz.U. poz. 1561) zarządza się,  co następuje:

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 274/18 pobierz >>> (631kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Nowak (22 sierpnia 2018, 11:40:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 85