Zarządzenie nr 233/17 Wójta Gminy Osiez dnia 18 grudnia 2017zmieniające Zarządzenie nr 150/16 w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Osie

Zarządzenie nr 233/17
Wójta Gminy Osie
z dnia 18 grudnia 2017


zmieniające Zarządzenie nr 150/16 w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Osie

       Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 3 ustawy  z dnia 5 września 2016 roku o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016r. poz. 1454), a także w związku wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z  29 września 2015r. (C-276/14), zarządzam, co następuje:

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 133/17 pobierz >>> (228kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Nowak (22 grudnia 2017, 08:50:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 207