Zarządzenie nr 150/16Wójta Gminy Osiez dnia 8 grudnia 2016w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Osie

Zarządzenie nr 150/16
Wójta Gminy Osie
z dnia 8 grudnia 2016


w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Osie

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 3 ustawy  z dnia 5 września 2016 roku o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1454), a także w związku wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z  29 września 2015r. (C-276/14), zarządzam, co następuje:

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 150/16 pobierz >>> (1743kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Nowak (9 grudnia 2016, 08:43:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 464