Uchwała nr III/5/10Rady Gminy Osiez dnia 28 grudnia 2010w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy Osie uchwala, co następuje:

Uchwała nr III/5/10
Rady Gminy Osie
z dnia 28 grudnia 2010


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy Osie uchwala, co następuje:


Uchwała nr III/5/10 Rady Gminy Osie (70kB) pdf

Uzasadnienie (64kB) pdf

Załącznik nr 1 (76kB) pdf

Załącznik nr 1A (55kB) pdf

Załącznik nr 1B (53kB) pdf

Informacja opisowa dochody (74kB) pdf

Załącznik nr 2 (123kB) pdf

Załącznik nr 2A (51kB) pdf

Informacja opisowa wydatki (88kB) pdf

Załącznik nr 3 (52kB) pdf

Załącznik nr 4 (47kB) pdf

Załącznik nr 5 (64kB) pdf

Załącznik nr 6 (76kB) pdf

Załącznik nr 7 (71kB) pdf

Załącznik nr 8 (63kB) pdf

Załącznik nr 9 (62kB) pdf

Załącznik nr 10 (47kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (11 stycznia 2011, 09:30:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1667