Uchwała nr XVI/120/20Rady Gminy Osiez dnia 29 października 2020w sprawie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Rzeki Prusiny” w granicach administracyjnych gminy OsieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 43, art. 44 oraz art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i poz. 471) w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 99, poz. 826, z 2011 r. Nr 291, poz. 1707 oraz z 2016 r. Nr 2260 , poz. 70),

Uchwała nr XVI/120/20
Rady Gminy Osie
z dnia 29 października 2020


w sprawie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Rzeki Prusiny” w granicach administracyjnych gminy Osie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 43, art. 44 oraz art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i poz. 471) w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 99, poz. 826, z 2011 r. Nr 291, poz. 1707 oraz z 2016 r. Nr 2260 , poz. 70),


Uchwała nr XVI/120/20 Rady Gminy Osie (6143kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
5287 z dnia 2020-11-04

metryczka


Opublikował: Michalina Wiśniewska (6 listopada 2020, 13:20:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 69